Anlita Mattias

Receptkreatör & Matstylist

Vi skapar levande matbilder både för rörlig och stilla bild, både för reklam och redaktionellt.

Receptkreatör och Matstylist

Mattias jobbar till största del som receptkreatör och matstylist och gör flera hundra bilder per år, både för rörlig och stilla bild, både för reklam och redaktionellt.

Min viktigaste uppgift är att förstå vad kunden vill ha. Nyckeln till lyckade bilder och recept är oftast en kombination av enkelhet och lekfullhet. 

Ett urval av fotografer jag jobbar med

Nedan är ett urval från några av de fotografer som jag jobbar med.

David Back

Charlie Drevstam

Wolfgang Kleinschmidt

Jakob Fridholm

Cecilia H Larsson

Några av våra uppdragsgivare är

Kom i kontakt

Vill du veta mer?

Varmt välkomna att kontakta oss för att veta mer.